یکی از مهمترین مراحل تولید قطعات بر پایه لاستیک های مختلف، فرایند پخت (Curing) آن ها است. در مرحله پخت از روش های مختلفی جهت ایجاد اتصالات عرضی، مانند پخت گوگردی و پراکسیدی، در آمیزه لاستیکی استفاده می شود. همچنین با توجه به کاربری نهایی در برخی موارد افزودنی های خاص و ویژه مانند آنتی اکسیدانت ها و آنتی ازون ها به کامپاند نهایی اضافه می شوند. در بین فرایندهای مختلف پخت، پخت گوگردی محبوبیت بیشتری دارد و برای ایجاد اتصالات عرضی بهینه و دست یابی به خواص مهندسی در محصول نهایی، به مجموعه ای از افزودنی ها، تحت عنوان افزودنی های پخت مانند گوگرد، شتاب دهنده، تاخیر دهنده، فعال کننده و … نیاز است.

چرا نفس سیلیکون ؟

تضمین کیفیت کالا

قیمت رقابتی

بسته بندی اصولی

تحویل به موقع کالا

گزارش ارسال کالا

اخبار صنایع

تجزیه و تحلیل صنعت جهانی چیپس صابون

دستورالعمل های آب ژاول

صابون گلیسیرین

بازار جهانی چیپس صابون

اپتیکال برایتنر در تولید شوینده ها

تلفن:

021-40775476
021-40775476

لینک مرتبط