در کشور ایران بنا به الزامات استاندارد های ناظر، مسائل ایمنی، ذوق و سلیقه ی شخصی، چندین دهه است که اجبار و میل و گرایش به استفاده از کفپوش های صنعتی بر پایه رزین های پلیمری یکپارچه بوجود آمده است، که عمدتا این پوشش ها از خانواده کفپوش های اپوکسی ، پلی اورتان و ضد خوردگی می باشند، که متاسفانه به علت عدم دسترسی به مواد اولیه و محصولات مطلوب و یا به علت اجرای غیر اصولی این پوشش ها از رزومه مطلوبی برخوردار نمی باشند.

1- کفپوش های اپوکسی و پلی اورتان مخصوص سالن های تولید

2- کفپوش های اپوکسی و پلی اورتان صنعتی با کاربری بسیار سنگین

3- کفپوش های اپوکسی و پلی اورتان آنتی استاتیک و کانداکتیو

4-کفپوش های اپوکسی و پلی اورتان مخصوص صنایع غذایی و نوشیدنی

5- کفپوش های اپوکسی و پلی اورتان مخصوص کارخانجات لبنیات

6-کفپوش های اپوکسی و پلی اورتان مخصوص داروسازی/ سالن تولید بهداشتی

7-کفپوشهای اپوکسی و پلی اورتان مخصوص اتاق تمیز

8-کفپوش های اپوکسی و پلی اورتان مخصوص بیمارستان ها و مراکز درمانی

9- کفپوش اپوکسی و پلی اورتان مخصوص انبارهای کوچک

10- کفپوش های اپوکسی و پلی اورتان مخصوص انبارهای صنعتی و بزرگ

11- کفپوش های اپوکسی و پلی اورتان مخصوص پارکینگ های طبقاتی

12- کفپوش های اپوکسی و پلی اورتان مخصوص پارکینگ های مسکونی/گاراژها

13-کفپوش های اپوکسی و پلی اورتان تزئینی

14-پوشش های ضد خوردگی مقاوم به اسید و باز

15-کفپوش های ورزشی پلی اورتان

چرا نفس سیلیکون ؟

تضمین کیفیت کالا

قیمت رقابتی

بسته بندی اصولی

تحویل به موقع کالا

گزارش ارسال کالا

اخبار صنایع

تجزیه و تحلیل صنعت جهانی چیپس صابون

دستورالعمل های آب ژاول

صابون گلیسیرین

بازار جهانی چیپس صابون

اپتیکال برایتنر در تولید شوینده ها

تلفن:

021-40775476
021-40775476

لینک مرتبط