پرکنندهای ضد خوردگي و پيگمنتهاي فلـزي

 

 

ردیف

نام محصول

نوع محصول

تولید کننده

کشور سازنده

TDS

MSDS

1

گــــــــرد روي

Zinc Dust Super fine

Hanchang

كــــره

TDS

msds

2

گــــــــرد روي

Zinc Dust Super Extera

umicore

اندونزی

TDS

msds

3

اکســيد مس قرمز

CuO Red

Nordux

نــروژ

TDS

msds

5

پيگمنت آنتی الکترو استاتيک بر پايه ميکا

Minatec 40 CM

MERK

آلمــان

TDS

msds

6

هيدروکســيد کبالت

Cobalt(II) hydroxide

OMG

فنـلاند

TDS

msds

7

زينـک فسفات

ZP10

Heubach

آلمــان

TDS

msds

8

زينـک فسفات

PZ 20

SNCZ

فرانسـه

TDS

msds

9

زينـک فسفات

Zinc Phosphate

Hanchang

كــــره

TDS

msds

10

سيليکات آلومينيوم

Sipernate A820

Evonik

آلمــان

TDS

msds 

11

ميــکا پوش شده با اکسيد آهن

MIOX-B

MIOX

اتريش

TDS

msds

12

خمير آلومينيوم ليفينگ

EM 90

Schlenk

آلــمان

TDS

msds

13

خمير آلومينيوم نان ليــفينگ

POL 90

Schlenk

آلــمان

TDS

msds

14

خمير آلومينيوم ليفينگ

Stapa 4L  

Eckart

آلــمان

TDS

msds

15

خمير آلومينيوم نان ليــفينگ

Stapa 4NL

Eckart

آلــمان

TDS

msds

16

پودر  مســـــي

Resist CT Copper

Eckart

آلــمان

TDS

msds

17

پودر بــــرنز

Resist AT

Eckart

آلــمان

TDS

msds

18

پودر شيشه ورقه  ورقه

ECR GF 300

Glass flake

انگلستان

TDS

msds

19

پودر شيشه ورقه  ورقه

ECR GF 003

Glass flake

انگلستان

TDS

msds

20

پودر شيشه ورقه  ورقه

ECR GF 002

Glass flake

انگلستان

TDS

msds

چرا نفس سیلیکون ؟

تضمین کیفیت کالا

قیمت رقابتی

بسته بندی اصولی

تحویل به موقع کالا

گزارش ارسال کالا

اخبار صنایع

تجزیه و تحلیل صنعت جهانی چیپس صابون

دستورالعمل های آب ژاول

صابون گلیسیرین

بازار جهانی چیپس صابون

اپتیکال برایتنر در تولید شوینده ها

تلفن:

021-40775476
021-40775476

لینک مرتبط