شماره های تماس:

 تلفن : ۴۰۷۷۵۴۷۶

 تلفن : ۴۰۷۷۵۶۴۱

 تلفن : ۴۰۷۷۷۱۳۹

 تلفن : ۴۰۷۷۷۱۸۶

کارشناسان فروش:

 موبایل : ۰۹۱۲۰۱۴۲۵۳۰

 موبایل : ۰۹۱۲۰۶۶۳۱۲۵

تلفن مدیر:

 موبایل : ۰۹۱۲۱۰۵۸۶۴۱

اخبار صنایع

تجزیه و تحلیل صنعت جهانی چیپس صابون

دستورالعمل های آب ژاول

صابون گلیسیرین

بازار جهانی چیپس صابون

اپتیکال برایتنر در تولید شوینده ها